Zmiana Prezydium Rady Rodziców

Uchwałą Rady Rodziców nr 2 2023/2024 z dnia 25.09.2023r. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Zabierzowie powołała Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024 w składzie : PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW - JOANNA ZIENKIEWICZ ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ DLA KLAS 1-3 PIOTR SAK ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ DLA KLAS 4-8 MAREK MACHNIK SEKRETARZ RADOSŁAW KRZYŻAN SKARBNIK EWELINA OGRODNIK CZŁONKOWIE PREZYDIUM MONIKA PRAŻMAK ALEKSANDER MOŹDZIOCH Pragnę podziękować Prezydium Rady Rodziców z roku szkolnego 2022/23 Dyrekcji Naszej Szkoły, Gronu Pedagogicznemu przedstawicielom Trójek Klasowych, Pracownikom Szkoły , Radzie Sołeckiej , Rodzicom za współpracę. W szczególny sposób składam podziękowania Panu Piotrowi Urbanikowi za 13 lat współpracy w Radzie Rodziców. Serdecznie dziękuje Państwu za zaufanie i powierzenie mi funkcji Przewodniczącej Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/24. Dziękuję koleżankom i kolegom, którzy wyrazili zgodę na pracę w Prezydium Rady Rodziców. Z pozwaniem Joanna Zienkiewicz

A- A A+