Biblioteka szkolna

Godziny pracy biblioteki
 • Poniedziałek

  7:00-7:20

 • Poniedziałek

  8:45-13:20

 • Poniedziałek

  15:20-16:20

 • Wtorek

  7:00 - 14:20

 • Środa

  7:00 - 7:30

 • Środa

  8:45-11:45

 • Czwartek

  7:00 - 14:20

 • Piątek

  7:00-8.15

 • Piątek

  8:45-13:25

Aktualności biblioteczne

„ŚWIAT BAJEK I WIERSZYKÓW ALEKSANDRA FREDRY” KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS I-III

W 2023 roku obchodzimy 230. rocznicę urodzin Aleksandra Fredry najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, a także pamiętnikarza.  Aleksander Fredro był twórcą oryginalnej polskiej komedii, autorem kilkudziesięciu utworów scenicznych wystawianych w teatrach Warszawy, Krakowa i  Lwowa, a także bajek  i  wierszy dla dzieci.

Z tej okazji zapraszam uczniów kl. I-III do udziału w konkursie.

CELE KONKURSU:

• pogłębianie wiedzy na temat twórczości Aleksandra Fredry ;

• promocja czytelnictwa;

• rozbudzanie zainteresowań i ukierunkowanie poszukiwań czytelniczych;                              • pobudzanie do rywalizacji;

• włączenie się w obchody Roku Aleksandra Fredry.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z kl. I – III.
 2. Od uczestników wymagana jest znajomość życia i twórczości Aleksandra .
 3. Konkurs będzie przeprowadzony w formie testu. Na napisanie testu uczniowie mają 45 minut.
 4. Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.
 5. Liczba zdobytych punktów decyduje o zajętych miejscach.
 6. Najlepsi otrzymają dyplomy oraz nagrodę. ( I-III miejsca)
 7. Przedmiotem konkursu jest znajomość treści następujących utworów: „Cygan i baba”,  „Wieczerza z gwoździa”, „Paweł i Gaweł”, „Małpa w kąpieli”, „Dwa koguty”, „Trzeba by”,  „Czterej podróżni”, „Kos i dzierlatka”, „Ręcznik i batog”, „Raki w garnku”, „Żabki”, „Motyl”, „Wiatr i noc”, „Jaskółka”, „Osioł”, „Osiołkowi w żłoby dano…”
  8. Należy znać życiorys Aleksandra Fredry.
 8. Zgłoszenie wzięcia udziału w konkursie przyjmowane jest do 29 maja w bibliotece szkolnej.
 9. Konkurs odbędzie się 02.06. 2023 r.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

GRAŻYNA STANISŁAWSKA

Konkurs na komiks

Zapraszamy uczniów klas I-III do wzięcia udziału w konkursie na komiks. Regulamin znajduje się w linku poniżej.

Konkurs czytelniczo - plastyczny „Dziewczęca postać literacka ‘’

Z okazji  Dnia Kobiet

biblioteka szkolna ogłasza konkurs pt. „ Dziewczęca postać literacka ‘’

Należy wykonać oryginalny portret bohaterki z wybranej lektury.

Podpisane prace prosimy przynosić do biblioteki do dn. 24.03.2023r.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Serdecznie zapraszamy do udziału uczniów z klas I -IV !!!

 

Regulamin  konkursu

 1. Cele konkursu :

– popularyzowanie świąt międzynarodowych i czytelnictwa,

– rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych wśród dzieci.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I- IV.
 2. Prace powinny być wykonywane samodzielnie; format A3 lub A4; technika dowolna.
 3. Każdy uczeń może wykonać maksymalnie jedną pracę.
 4. Prace konkursowe należy złożyć w szkolnej bibliotece do 24 marca 2023r.
 5. Prace powinny zawierać informacje (umieszczone na odwrocie): tytuł i autora wybranej książki, imię i nazwisko, klasę.

7.Kryterium oceny będą:

– trafność i poprawność ukazania tematu pracy,

– jakość wykonania,

– oryginalność i pomysłowość.

8.Rozwiązanie konkursu nastąpi 31 marca 2023 roku.

9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Konkurs recytatorski „Wierszyki łamiące języki”

W bibliotece Szkoły Podstawowej w Zabierzowie (ul. Szkolna 50),

w piątek  31 marca 2023 r. odbędzie  się konkurs recytatorski pod hasłem

„Wierszyki łamiące języki”.

Do konkursu zapraszamy uczniów klas I-III.

 1. Cele konkursu :
  – rozwijanie umiejętności językowych,
  – kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego,
  – odkrywanie i rozwijanie uzdolnień recytatorskich,
  – tworzenie atmosfery do zabawy poezją,
  – kształcenie umiejętności publicznych wystąpień.
 1. Zasady uczestnictwa:
  – konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III,  z każdego poziomu kształcenia będą wyłaniani zwycięzcy,                                                                  
  każdy uczestnik recytuje jeden utwór bogaty w trudne do wymówienia słowa.
 2. Wiersze wybieramy spośród utworów zaproponowanych przez organizatora.
 3. Finał konkursu odbędzie się 31.03.2023 r. o godz. 9.00 w bibliotece.

5Kryteria oceny:
– pamięciowe opanowanie tekstu,
– dobór repertuaru (pod uwagę brana jest długość wiersza, a przede wszystkim jego specyfika artykulacyjna, oryginalność w doborze),
– interpretacja – siła i modulacja głosu,
– dykcja i artykulacja, precyzja, dokładna wyrazista wymowa
– ogólny wyraz artystyczny – stopień trudności prezentowanych utworów.

6. Nagrody:

– dla każdego uczestnika  konkursu organizator  przewiduje dyplom,

– dla laureatów  – nagrody rzeczowe.

 

7. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych związanych z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem konkursu.

Utwory do recytacji do pobrania poniżej.

Pasowanie na czytelnika

Pasowanie na czytelnika

W dniu 26 stycznia w Bibliotece szkolnej odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników. Dzieci po zapoznaniu się z Regulaminem Biblioteki oraz z zasadami poszanowania książek, obejrzały krótką inscenizację przygotowaną przez uczniów z klas II i III pt. „A my to wszystko wiemy i książki szanujemy…!”  Przedstawienie dzieciom bardzo się podobało, z chęcią wypożyczali książeczki, obiecując częste odwiedzanie biblioteki. Każde dziecko na pamiątkę uroczystej wizyty w bibliotece, otrzymało w prezencie książkę oraz zakładkę.

Szkolny Konkurs Czytelniczo-Plastyczny "Dzień Kota"

Kota cechuje  niezależność i chodzenie własnymi drogami. Jest też bohaterem wielu książek, przysłów i przesądów, zakorzenionych niemal we wszystkich kulturach naszego globu. Z okazji Światowego Dnia Kota zapraszamy naszych młodszych czytelników do udziału w czytelniczo -plastycznym konkursie z kotem w roli głównej. Sięgnijcie po książki, przypomnijcie sobie przysłowia związane z kotami i stwórzcie niepowtarzalną pracę plastyczną z motywem kota!

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna przy ul. Szkolnej 50.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich dzieci z kl. I –IV.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 4. Konkurs rozpoczyna się 17 lutego 2023 r. i trwa do 28 lutego 2023 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.

 

CELE KONKURSU:

• – rozwijanie aktywności twórczej

• – wyrabianie szacunku dla zwierząt

• – promocja czytelnictwa wśród dzieci i rodziców

 

WARUNKI UCZESTNICTWA :

• Aby wziąć udział w konkursie jeden autor przekazuje  jedną pracę plastyczną – przedstawiającą kota (mogą to być postacie kotów z różnych książek, bajek, własnego lub wymarzonego) i dostarczyć ją do biblioteki szkolnej.

• Jury będzie oceniać prace w  kategorii  kl. I-II i III i IV

• Format prac plastycznych – ocenie będą podlegały tylko prace formatu A3 i A4

• Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, tuszem, piórkiem, wyklejanka  itp.) jest dowolna. Nie będą oceniane malowidła na szkle, rzeźby czy prace z plasteliny i materiałów sypkich.

• Pracę należy podpisać : imię i nazwisko ucznia oraz klasę .

• Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na  wystawie  przy ul. Szkolnej 50.

KRYTERIA OCENY PRAC:

• samodzielność wykonania pracy

• kreatywność

• walory artystyczne

• zgodność z tematem

HARMONOGRAM KONKURSU:

 1. Dostarczenie prac do 28 lutego 2023 r.
 2. Ogłoszenie wyników 6 marca 2023 r.
 3. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom i wyróżnionym w konkursie odbędzie się w terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani.

 

"Pocztówka z okazji roku Aleksandra Fredry" - Konkurs plastyczno - czytelniczy dla klas I-III

W 2023 roku obchodzimy 230. rocznicę urodzin Aleksandra Fredry najwybitniejszego polskiego komediopisarza, a także pamiętnikarza, poety oraz żołnierza kampanii napoleońskich.  Aleksander Fredro był twórcą oryginalnej polskiej komedii, autorem kilkudziesięciu utworów scenicznych wystawianych w teatrach Warszawy, Krakowa i Lwowa, a także bajek  i  wierszy dla dzieci.

Z tej okazji zapraszam uczniów kl. I-III do udziału w konkursie.

 

Regulamin konkursu:

 1. Ogólne założenia konkursu.

 

Konkurs trwa od 16.01.2023 r.-  do 31.01.2023 r.

 

 1. Cele konkursu.
 • popularyzacja i podnoszenie poziomu czytelnictwa,
 • zachęcanie do sięgnięcia po literaturę,
 • prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców,
 • popularyzacja tradycyjnej formy komunikacji, jaką jest kartka pocztowa.
 • Warunki uczestnictwa:
 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkoły podstawowej kl. I-III.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów biorących udział w konkursie oraz akceptację warunków regulaminu konkursu.
 3. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie kartki pocztowej.
 4. Prace konkursowe mogą być wykonane w technikach dowolnych (np. plakatówka, akwarela, kredki, piórko i tusz, collage, wydzieranki, wycinanki itp.).
 5. Prace należy wykonać w formacie A5, na kartce z bloku technicznego. Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 6. Uczestnicy i ich opiekunowie wyrażają zgodę na opublikowanie zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
 7. Podsumowanie i nagrody :
 8. Jury oceni prace zwracając uwagę na:
 • oryginalność pracy
 • zgodność z tematem konkursu
 • estetykę wykonania pracy
 • ocenie będą podlegać tylko prace indywidualne

2.Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.

3.Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.

4.Ogłoszenie wyników nastąpi do dwóch tygodni po zakończeniu konkursu.

5.Wyniki oraz prace wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie                oraz na stronie internetowej szkoły.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach.

 

Wyniki II edycji konkursu "Znam historię Zabierzowa"

II KONKURS HISTORYCZNY

„ZNAM HISTORIĘ ZABIERZOWA !”

KATEGORIA PLASTYCZNA   (klasy I-III)

 

I MIEJSCE  –  ZOFIA MACHNIK  (kl. 2 d)  – „Krzyż nad Kamieniołomem w Zabierzowie”

II MIEJSCE – PIOTR KUŚNIERZ  (kl. 1a) – „Pogorzany”

III MIEJSCE – SEBASTIAN KRZYŻANOWSKI (kl. 2 d) – „Skała Kmity”

WYRÓŻNIENIE – LAURA DĘDOSZ (kl. 3c) – „Obelisk z tablicą pamiątkową”

WYRÓŻNIENIE – ZOFIA GÓRALCZYK (kl. 2d) – „Kamieniołom w Zabierzowie”

WYRÓŻNIENIE – ERYK STYCZEŃ (kl. 1a) – „Budynek Gminy Zabierzów”

 

Prace oceniane były przez komisję w składzie : Karina Znamirowska, Maria Gaudyn, Grażyna Stanisławska.

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz skromny upominek.

 

Grażyna Stanisławska

 

Regulaminy dla poszczególnych grup wiekowych znajdują się w załącznikach poniżej.

Wyniki konkursów

Wyniki szkolnego etapu Konkursu Pięknego Czytania

W Małopolskim Konkursie Pięknego Czytania naszą szkołę bedą reprezentować :
Kl. I-III
Nikola Rejdak z kl.3c ( po dogrywce między zwyciężczyniami szkolnego konkursu – Anną Gajewską i Zosią Turnau).
Kl. IV-VI
Kamil Kosałka
Kl. VII – VIII
Magdalena Marek

Gratulujemy !
Grażyna Stanisławska, Katarzyna Dela, Iwona Żurowska

Wyniki konkursu "Jesienny portret z książką"

Konkurs na „Jesienny portret z książką”, który był adresowany do uczniów z kl. I-III, został rozstrzygnięty.

I miejsca zajęli :
Eryk Styczeń z kl. 1a i Anna Gajewska z kl. 2d

II miejsca zajęli :
Leon Zachara z 1a i Antoni Dziomdziora z kl. 2d

III miejsca zajęli :
Zofia Kaczmarczyk z 1a i Maja Dziomdziora z 2d.

 

Gratuluję i zapraszam do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.
Grażyna Stanisławska

Wyniki konkursu "Mój pierwszy wiersz"

Zwycięzcami w konkursie poetyckim zorganizowanym przez bibliotekę szkolną zostali:

 

Hanna Dąbrowska z kl. 2c – I miejsce

Jan Iżycki z kl. 3b – II miejsce

Zuzanna Woźniak z kl. 3b – III miejsce

Uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

Gratuluję i zapraszam do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.
Grażyna Stanisławska

Wyniki konkursu "Na tropie smoka wawelskiego"

Konkurs czytelniczo – plastyczny „Na tropie smoka wawelskiego – Moja ulubiona legenda” został rozstrzygnięty.

Na konkurs wpłynęły 93 prace. Jury w składzie: Agnieszka Czuhorska-Soból, Anna Zapała i Grażyna Stanisławska nagrodziło n/w uczniów za prace wykonane w dwóch kategoriach: malarstwo i rysunek oraz kolaż.

Malarstwo i rysunek:

I miejsce – Zofia Machnik – 2d, Sara Michalik – 1b

II miejsce – Bianka Dytko – 2d, Jakub Kiełek – 2d

III miejsce-  Zofia Woszczyna – 1b, Olivier Kryczka – 1b

IV miejsce – Jan Iżycki – 3b, Filip De Leusse – 2b

V miejsce – Damian Radwanek 3c

Kolaż :
I miejsce – Maciej Korzonek – 1a

II miejsce – Leonard Sak – 1c

III miejsce – Oskar Smętek – 3b, Kacper Karcz – 3b

IV miejsce – Ewa Puzdrowska – 2d

V miejsce – Karolina Lisik – 1c

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w klasach.
Gratuluję wszystkim uczestnikom !
Grażyna Stanisławska

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

KONKURSY CZYTELNICZE NA PRZERWACH ( KL. I – VIII).

 

 

 

Z OKAZJI DNIA BIBLIOTEKARZA  I BIBLIOTEK  ZAPRASZAMY  UCZNIÓW  NA  KRÓTKIE  KONKURSY CZYTELNICZE.

ZA  PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI UCZNIOWIE BĘDĄ OTRZYMYWAĆ DROBNE NAGRODY.

ZAPRASZAMY NA PRZERWACH OD 16 – 20 MAJA 2022 ROKU.

 

 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA - 16.02.2022 r.

WYNIKI KONKURSU

SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA  – 16.02.2022 r.

Jury: Grażyna Stanisławska, Iwona Żurowska, Magdalena Ciombor.

I miejsce – Urszula Wientzek  z kl. 3c

II miejsce – Wiktoria Podolska  z kl. 3b

Hanna Prażmak  z kl. 3a

III miejsce – Leon Piwowarczyk  z kl. 2a

 

IV miejsce –Zofia Turnau  z 2a

Zachary Witek  z kl. 3a

V  miejsce – Laura Dębosz  z kl. 2c

Magdalena Krzywiecka  z kl. 3a

Emilia Szczurek z kl. 3c

VI miejsce – Stanisław Całużyński  z kl. 2c

Adam Salamon z kl. 3b

 

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone dzieciom w klasach.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział  w konkursie.

 

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS I-III DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !

CELE KONKURSU:

 • Doskonalenie umiejętności pięknego czytania
 • Kształtowanie kultury czytelniczej
 • Rozwijanie twórczych talentów

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU :

 

Wychowawca klasy typuje do 5 uczniów z klasy wyłonionych podczas eliminacji klasowych.

 

Uczestnicy mają przygotować do czytania fragment prozy zawierający dialog i opis, pochodzący z ulubionej książki z literatury dla dzieci.                                                           Konkurs odbędzie się 16 lutego 2022 r. o godz. 10.00  w budynku szkoły na ul. Szkolnej.

Ocenie podlega :                                                                                 dykcja (0-3 pkt.), interpretacja tekstu (0-3 pkt.), zachowanie limitu czasu  ( do 3 minut ) ( 1 pkt.).

Nagrody dla laureatów:
-wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły,
-laureaci konkursu od I do VI miejsca otrzymają nagrody rzeczowe,
-wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymają dyplomy.

 

Jury: Grażyna Stanisławska, Iwona Żurowska, Magdalena Ciombor.

 

 

 

Wyniki konkursu czytelniczo-plastycznego "Zima"

I MIEJSCE  –  BIANKA DYTKO  – KL. 1 D

II MIEJSCE –  AMELIA KUKAWSKA – KL. 2 B

III MIEJSCE – ZOFIA GÓRALCZYK – KL. 1 D

WYRÓŻNIENIA

 LILIANA SKOCZOWSKA – NUREK – KL. 1 D

LEON STAWARZ – KL. 1 D

ZA UDZIAŁ :

GEORGI BOIKO – 2 B

LENA HEBZDA – 2 B

OSKAR  SMĘTEK  – 2 B

BENIAMIN  ŁADNIAK – 2 B

JAKUB  WYPYCHOWSKI – 1 D

ELLA  KOLTUNOVA  –  1 D

DAWID  WARDĘGA  – 1 D

DAWID BIESIADA  – 1 D

ANNA  GAJEWSKA  – 1 D

JAKUB  KIEŁEK  –  1 D

KALINA  KRZYŻAN  –  1 A

OLIWIA  PYZIK – KL. 1 C

KINGA SOBOŃ  –  3 B

Adwentowy kalendarz książkowy

Jak co roku w bibliotece szkolnej czekamy na Święta Bożego Narodzenia słodko i książkowo.
 Pierwszy uczeń, który odwiedza bibliotekę, częstuje się czekoladką z Adwentowego Kalendarza oraz wypożycza książkę.
Zapraszam do biblioteki szkolnej!
Grażyna Stanisławska

Wyniki konkursu "Znam historię Zabierzowa"

I KONKURS HISTORYCZNY

„ZNAM HISTORIĘ ZABIERZOWA!”

 

I Historyczny  Konkurs  „Znam historię Zabierzowa!” został rozstrzygnięty !

Organizatorami konkursu są : Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie, biblioteki w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zabierzowie oraz  Sołtys  i  Rada Sołecka Zabierzowa.

Konkurs rozegrał się w trzech kategoriach: plastyczna (dla klas I-III), fotograficzna (dla klas IV-VI) i wiedzy (dla klasy VII i VIII). W dwóch pierwszych kategoriach należało wykonać pracę plastyczną i fotograficzną przedstawiającą ciekawe pod względem historycznym miejsce na terenie Zabierzowa. Trzecia kategoria oceniała  wiedzę uczniów na temat historii naszej miejscowości. Finał konkursu wiedzy odbył się 26 listopada 2021 r. na sali widowiskowej SCKiPGZ  i  prowadzony był przez Panią Marię Gaudyn.

Prace plastyczne oceniało jury w składzie: Karina Znamirowska, Grażyna Stanisławska, Małgorzata Przybylska i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Zofia Machnik
II miejsce – Martyna Gryglowska
III miejsce – Anna Gajewska
Wyróżnienia:  Oliwia Dziedzic, Lena Gerat, Amelia Kukawska, Emilia Laskowska

Prace fotograficzne oceniało jury w składzie: Aleksandra Małek, Adam Mroczek, Karina Znamirowska i postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Zofia Staszkiewicz
II miejsce – Nikola Then
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienia:  Emilia Twaróg, Jerzy Deńca, Dawid Dąbrowa

W konkursie wiedzy uczniowie odpowiadali na pytania przed jury w składzie: Edmund Dąbrowa, Grażyna Stanisławska i Katarzyna Dela.  Wyłoniono następujących nagrodzonych i wyróżnionych:
I miejsce – Emilia Barnak
II miejsce – Natalia Puzdrowska
III miejsce – Marcelina Oliszewska
Wyróżnienia:  Zuzanna Mucha, Antonina Środa, Tomasz Kasperek i Marcin Skraba.

 

Zwycięzcy  otrzymali cenne nagrody : bony zakupowe, gry, książki, gadżety oraz dyplomy. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział.

Gratulujemy, dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w konkursie za rok.

 

Organizatorzy konkursu

Wyniki konkursu "Mój miś"

„MÓJ MIŚ”

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci naszej szkoły.  Wpłynęło 66 prac, które oceniane były w dwóch kategoriach : rysunki  i  prace przestrzenne.

Bardzo dziękuję  za uczestnictwo  w konkursie  i zapraszam do udziału w kolejnych,  organizowanych przez Bibliotekę szkolną.

Grażyna Stanisławska

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNO-CZYTELNICZEGO

„MÓJ MIŚ”

KATEGORIA  I – PRACE PRZESTRZENNE

 

I MIEJSCE  – ZUZANNA ZAHUTA  z kl. 3a

II MIEJSCE – NADIA ŚWIERCZYNA  z kl. 3b

III MIEJSCE – LAURA BUDEK  z kl. 2a

III MIEJSCE – MARCIN KURELUS z kl. 2b

IV MIEJSCE – ZOFIA TURNAU z kl.2a

IV MIEJSCE – MAGDALENA KRZYWIECKA  z kl. 3a

V MIEJSCE – ALICJA URBANIK z kl. 2b

V MIEJSCE – ZUZANNA SKUBIS I MAGDALENA SKUBIS z kl. 1a i 2c

I WYRÓŻNIENIE – BIANKA DYTKO z kl. 1d

II WYRÓŻNIENIE – AMELIA KUKAWSKA z kl. 2b

III WYRÓŻNIENIE – ANNA GAJEWSKA z kl. 1d

IV WYRÓŻNIENIE – GABRIELA KOTRA z kl. 2a

V WYRÓŻNIENIE – NIKODEM MICHAŁOWSKI z kl. 1 c

 

 

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNO-CZYTELNICZEGO

„MÓJ MIŚ”

KATEGORIA II – RYSUNKI

 

I MIEJSCE  – MAJA MACHLOWSKA  z kl. 3a

II MIEJSCE – ZOFIA GÓRALCZYK  z kl. 1d

II MIEJSCE – JAKUB WYPYCHOWSKI  z kl. 1d

III MIEJSCE – FRANCISZEK  ŚLIWA z kl. 1d

III MIEJSCE – LAURA DĘBOSZ  z kl. 2c

IV MIEJSCE – ZUZANNA HARDECKA  z kl. 3b

IV MIEJSCE – OSKAR SMĘTEK  z kl. 2b

V MIEJSCE – ELLA KOLTUNOVA  z kl. 1d

V MIEJSCE – ALEKSANDRA ŁOJEK z kl. 2c

I WYRÓŻNIENIE – NATALIA WĘCIRZ z kl. 2c

II WYRÓŻNIENIE – OLIWIA PYZIK  z kl. 1c

III WYRÓŻNIENIE – ARTUR FICEK z kl. 3b

IV WYRÓŻNIENIE – MAJA DZIOMDZIORA  z kl. 1d

IV WYRÓŻNIENIE – ANTONI DZIOMDZIORA z kl. 1d

V WYRÓŻNIENIE – LENA WILCZYŃSKA  z kl. 1d

V WYRÓŻNIENIE – DAWID BIESIADA z kl. 1d

 

 

 

Jesienne drzewko czytelnicze

Każdy, kto przeczyta książkę, może się tym faktem pochwalić, dopinając kolorowy listek na drzewku.

 

Na listku należy napisać swoje imię, klasę oraz imię i nazwisko autora książki wraz z tytułem.

 

Zapraszam wszystkich do przyłączenia się do akcji czytelniczej!

 

Uczniów zapraszam do biblioteki szkolnej po książki.

Wyniki konkursów czytelniczych

Wyniki  konkursu plastyczno-czytelniczego na wykonanie

 

„ Ilustracji do książki wypożyczonej z biblioteki szkolnej”.
I miejsce – Hanna Prażmak z kl. 3a,
II miejsce – Urszula Wientzek z kl. 3c,
III miejsce – Wiktoria Pałka z kl. 3c.

Wyróżnienia: Aleksandra Gołąb – 3c, Maya Carter – 3c, Natalia Maj 3c.
Gratulujemy!!!

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Projekt czytelniczy "Spotkania z książką"

Rok szkolny 2021/2022

 

 (VII rok realizacji)

 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych z elementami biblioterapii w ramach projektu edukacyjno – czytelniczego

„Spotkania z książką”

„ Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy…”

Henryk Sienkiewicz

 

Niestety, w dzisiejszych czasach, gdy króluje telewizja, komputer i Internet coraz rzadziej sięgamy po książkę, zanika  idea czytelnictwa.

Aby propagować czytelnictwo wśród dzieci i zachęcić  je do czytania książek, nie tylko obowiązkowych lektur szkolnych, powstał projekt edukacyjno- czytelniczy „Spotkania z książką”.
W ramach tego projektu, przez cały rok szkolny 2020/2021  realizowane będą różne formy działań, których celem będzie  propagowanie  idei czytelnictwa wśród uczniów  klas 0 – 3.

Pod opieką nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli polonistów i wychowawców, dzieci będą miały możliwość poznać autorów książek, bohaterów literackich i rozwijać własne zainteresowania
i uzdolnienia.

Mamy nadzieję, że w naszej szkole przybędzie wielu miłośników czytania książek.

Cel główny : rozwijanie zainteresowań uczniów.

Cele szczegółowe :

– rozwijanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych;

– rozwijanie słownictwa;

– dostarczanie uczniom informacji o poprawnych zachowaniach ,  sposobach rozwiązywania

życiowych trudności i problemów;

– kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;

– kształtowanie wartości i norm społecznych.

Uczestnicy :

Uczniowie klas  O – 3  i  4 – 8.

Czas trwania :

Cały rok szkolny 2021/2022 ( działania podzielone są na konkretne  miesiące ).

==============================================================

Plan projektu :

Przez cały rok szkolny będziemy prowadzić zajęcia czytelnicze, zapoznając uczniów

z literaturą polską dla dzieci. Każdego miesiąca będziemy odwiedzać inną klasę od  0 – 3 czytając im ciekawe książki.

W tym roku szkolnym każdej klasie będzie czytana inna legenda związana z polskimi miastami. Legendy oprac. Barbara Tylicka w zbiorze „O krakowskich psach i kleparskich kotach” : Polskie miasta w baśni i legendzie .

==============================================================

Wrzesień  –  Odział OA  , Oddział OB i OC

Październik – Oddział OD, OE i  OF

Listopad – Klasa 1 A, 1B

GrudzieńKlasa 1 C, 1D

Styczeń – Klasa II A

LutyKlasa II B 

Marzec Klasa II C

Kwiecień -Klasa III A

MajKlasa III B

Czerwiec –  III C

=============================================================

==============================================================

Wrzesień :

Biblioteka zaprasza na „Przerwę  ze  Świerszczykiem” – czytamy czasopisma dla dzieci.

(Kl. I-III).

Ogłoszenie konkursu :„Najlepszy czytelnik” roku szkol. 2021/22 .  (Kl. I –III  i  IV-VIII).

Ilustracja do książki wypożyczonej z biblioteki szkolnej.  Konkurs. (Kl. I-III).

 

Październik : Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Witamy pory roku –  Jesień. Zajęcia czytelnicze (wiersze i książki np. „Bór i Gaik”,

 1. Kownacka „Razem ze słonkiem”. (Kl. I-III).

O misiach i z misiami. – gazetka ścienna z portretem misia i jego wypowiedzią,

„Mój miś”.  Konkurs. Sami wykonujemy misie (szyjemy, wyklejamy, robimy

z tekturowych rolek).  (Kl. I- III).

 

Listopad:

Narodowe  Święto Niepodległości  – gazetka ścienna.

„Śladami przeszłości Zabierzowa” – Konkurs historyczno – plastyczny. (kl. I-III – konkurs plastyczny; kl. IV-VI –konkurs fotograficzny; kl.  VII-VIII- konkurs wiedzy).

Wielki Test z historii Polski – konkurs . (Kl. V – VIII ).

Światowy Dzień Pluszowego Misia – zajęcia dla uczniów klas III.

 

 

Grudzień :

Adwentowy Kalendarz Książkowy   – Każdego dnia pierwsze dziecko odwiedzające bibliotekę szkolną otwiera okienko z tytułem książki, którą wypożycza i otrzymuje czekoladkę. (Kl. I-III).

„Piernikową karetą do świąt” – zajęcia czytel . – czytamy opowieść „O piernikowej karecie” W. Chotomskiej i ciekawostki o najsłynniejszych piernikach toruńskich. (Kl. I-III).

Witamy pory roku –  Zima. Zajęcia czytelnicze. ( Kl. I-III ).

 

 

Styczeń :

 „Konkurs pięknego czytania”.  Każdą klasę reprezentuje 2 uczniów wybranych w drodze eliminacji klasowych.  ( Kl. I – VIII ).

Maria Konopnicka – patronem roku 2022 – gazetka ścienna

Święto Kubusia Puchatka – zajęcia dla klas uczniów kl. III

 

Luty :

„Poetyckie Koło Fortuny” – zajęcia w bibliotece (dzieci rozpoznają tytuł wiersza

po fragmencie utworu.  (Kl. I-III).

Uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników.

„Randka z książką” – w walentynki  uczeń wybiera książkę zapakowaną w kolorowy papier, którą wypożyczy do domu i przeczyta. (kl. I – III ).

„Walentynki  w szkolnej bibliotece” – konkursy dla uczniów (zakochani w utworach literackich). (Kl. IV – VIII).

 

Marzec :

„Baśnie i legendy z całego świata” – zajęcia czytelnicze. (Kl. I-III).

Witamy pory roku – „Witamy wiosnę w bibliotece”. Zajęcia czytelnicze. (Kl. I-III).

„Mój pierwszy wiersz” – konkurs dla uczniów. (Kl. IV– VIII).

 

 

Kwiecień:

Drugie życie papieru –  zajęcia, na których wykonujemy kartkę świąteczną wykorzystując resztki papierów do pakowania prezentów oraz gazetki reklamowe. (Kl. I- III).

Akcja „Przekaż książkę bibliotece szkolnej” – zbiórka książek do biblioteki.

 

 

Maj:

„Pewnego dnia w szkole …”  konkurs na komiks. (Kl. IV-VIII).

 „Życie i twórczość Marii Konopnickiej”. – konkurs czytelniczy (Kl. I-III).

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – konkursy czytelnicze na przerwach. ( Kl. IV – VIII).

 

 

 

 

Czerwiec :

Spotkanie autorskie

„Literacki alfabet” – dziecko losuje literkę i wypożycza książkę autora na tę literę. (Kl.I-III).

 

 

 

 

Grażyna Stanisławska, Katarzyna Dela, Iwona Żurowska, Joanna Biernat

 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursów czytelniczych dla klas I - III

Wyniki konkursu czytelniczego  „ Kto zna sposób na Elfa ? ”

Klasy III

Miejsce I

Oliwia Pieniądz    III c

 

Miejsce II

 

Emilia Twaróg  III d

Wojciech Woźniak III b

 

Miejsce III

 

Zofia Staszkiewicz   III d

 

 Miejsce IV

 

Lena Moncznik   III d

Wyniki konkursu czytelniczo – muzycznego „Portret pana Chopina”

Klasy I i II

Miejsce I

Patrycja  Kozińska    I c

 

Miejsce II

 

Jakub Cader   I c

Lena Lipiarska  I c

 

Miejsce III

 

Zuzanna Grzybek   II c

I wyróżnienie

Lena Hebzda  I c

II wyróżnienie

Jakub  Firek  I c

 

 

Konkurs czytelniczy – 2020 / 2021 „Najlepszy czytelnik w szkole”

Kl. I – III

 

Miejsce I

Lena Hebzda    I c

 

Miejsce II

 

Helena  Rak   I b

 

Miejsce III

 

   Magdalena Skubis  I c

Antoni Szczypta  II b

Martyna  Pyzik  III b

 

 

 

 

Zestawienie czytelnictwa w roku szkolnym 2020/2021

Spotkanie w Książkowej Krainie

W piątek 19 lutego 2021 roku uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników szkolnej biblioteki. Panie bibliotekarki odwiedziły dzieci z kukiełkowym przedstawieniem „W Książkowej Krainie”, którego bohaterami były postacie znane z książek dla najmłodszych, między innymi wróbelek Elemelek, krasnal Hałabała czy miś Uszatek.  Po występie nastąpiło uroczyste ślubowanie, a dzieci otrzymały książkowe upominki.

 

 

 

W związku z pandemią koronawirusa wiosną 2020 roku uczniowie obecnych klas drugich nie mogli wziąć udziału w  uroczystym pasowaniu na cztytelnika. W tym roku udało się zorganizować dla nich tę uroczystość. Także drugoklasiści mogli spotkać się z bajkowymi bohaterami przedstawienia „W Książkowej Krainie”, złożyć uroczystą przysięgę i poczuć się prawdziwymi czytelnikami. Na pamiątkę tego spotkania dzieci otrzymały skromne upominki.

Biblioteka poleca

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy adresy stron internetowych oferujących dostęp do literatury, a także filmów, spektakli teatralnych online.

https://wolnelektury.pl/

Wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska

https://lektury.gov.pl/

Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

https://www.legimi.pl

Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe Legimi to usługa oferująca dostęp do tysięcy ebooków w ramach abonamentu, zarówno na smartfonach, jak i czytnikach. Z uwagi na zamknięcie szkół serwis przygotował 20 tytułów dedykowanych uczniom w różnym wieku. Każdy może wybrać jedną darmową książkę. Wystarczy wpisać na stronie Legimi kod czytamy, a następnie zarejestrować się w serwisie Legimi i pobrać aplikację. Po zalogowaniu w niej lektura znajdować się będzie na wirtualnej półce. Kod wykorzystać można do 31 marca, ale książka będzie przypisana do konta bez ograniczeń czasowych.

https://woblink.com/katalog/ebooki/darmowe

Największa polska księgarnia z ebookami i audiobookami. Na stronie można także pobrać aplikację na telefon i korzystać z ebooków i audiobooków w dowolnym miejscu i czasie.

https://www.empik.com/premium

Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a. Od teraz przez dwa miesiące wszyscy mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu szerokiego pakietu korzyści w ramach usługi Empik Premium. Aby aktywować swój darmowy kod, wystarczy wejść na stronę: www.empik.com/czas-w-domu. Daje on między innymi 60 dni na odkrywanie tysięcy audiobooków i e-booków oraz dostęp do szerokiej oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go.

Baza blisko 3 tysięcy darmowych e-książek do pobrania. Są to przede wszystkim klasyczne pozycje literatury polskiej, ale nie tylko. Nie brakuje lektur, co z pewnością jest dobrą wiadomością dla uczniów.

 

https://eszkola.tvp.pl/

Pasmo edukacyjne Telewizji Polskiej dostępne codziennie w godzinach 9:00 – 13:00.

https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie

Ekranizacje lektur szkolnych.

https://ninateka.pl/

Filmy, spektakle, koncerty.

 

Adwentowy kalendarz książkowy

Każdego dnia adwentu na naszych czytelników czeka adwentowy kalendarz książkowy. Pierwsza osoba, która zgłosi sie do biblioteki losuje czekoladkę z kalendarza adwentowego oraz książkę do wypożyczenia. Oczekiwanie na święta jest nie tylko słodkie, ale też książkowe.

Kiermasz mikołajkowy

Biblioteka szkolna organizuje Kiermasz Mikołajkowy. Będzie można zakupić maskotki oraz inne gadżety. Ceny zabawek będą od 10 groszy do 7 złotych. Za zebrane pieniądze zakupimy nowe książki do biblioteki. Zapraszamy do udziału w kiermaszu od 25 listopada 2019 roku.

„Mała książka – wielki człowiek”

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka.

W ramach współpracy Biblioteki szkolnej z Gminną Biblioteką Publiczną, dzieci z oddziałów 0a oraz 0c wzięły udział w warsztatach czytelniczych prowadzonych przez panie z Instytutu Książki.

Dzieci ze spotkania wróciły bardzo zadowolone, w podarunku otrzymały książkę pt. „Pierwsze czytanki dla ….”.

 

Projekt czytelniczy "Spotkania z książką"

Rok szkolny 2019/2020
(V rok realizacji)

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych z elementami biblioterapii
w ramach projektu edukacyjno – czytelniczego „Spotkania z książką”

„ Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy…”
Henryk Sienkiewicz

Niestety, w dzisiejszych czasach, gdy króluje telewizja, komputer i Internet coraz rzadziej sięgamy po książkę, zanika idea czytelnictwa.
Aby propagować czytelnictwo wśród dzieci i zachęcić je do czytania książek, nie tylko obowiązkowych lektur szkolnych, powstał projekt edukacyjno- czytelniczy „Spotkania z książką”.
W ramach tego projektu, przez cały rok szkolny 2019/2020 realizowane będą różne formy działań, których celem będzie propagowanie idei czytelnictwa wśród uczniów klas 0 – 3.

Pod opieką nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli polonistów i wychowawców, dzieci będą miały możliwość poznać autorów książek, bohaterów literackich i rozwijać własne zainteresowania
i uzdolnienia.

 

Mamy nadzieję, że w naszej szkole przybędzie wielu miłośników czytania książek.
Cel główny : rozwijanie zainteresowań uczniów.
Cele szczegółowe :

– rozwijanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych;
– rozwijanie słownictwa;
– dostarczanie uczniom informacji o poprawnych zachowaniach , sposobach rozwiązywania
życiowych trudności i problemów;
– kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
– kształtowanie wartości i norm społecznych.

Uczestnicy :
Uczniowie klas O – 3.

Czas trwania :
Cały rok szkolny 2019/2020 ( działania podzielone są na konkretne miesiące ).
=============================================================================================

Plan projektu :
Przez cały rok szkolny realizowane będą „ Atrakcyjne przerwy z książką”.
Chętni uczniowie zapraszani będą do biblioteki szkolnej, w poniedziałki i czwartki
na przerwie (11.30 – 11.45) gdzie czekamy na nich z ciekawą lekturą.
Przez cały rok szkolny będziemy prowadzić zajęcia czytelnicze, zapoznając uczniów
z literaturą polską dla dzieci. Każdego miesiąca będziemy odwiedzać inną klasę od 0 – 3 czytając im ciekawe książki.

=============================================================================================

Wrzesień – Odział OA i Oddział OB – M. Musierowicz – „Znajomi z zerówki”.

Październik – Oddział OC, OD i OE– M.Musierowicz – „ Znajomi z zerówki”.

Listopad – Klasa 1 A, 1B – „Opowiadania z morałem”.

Grudzień – Klasa 1 C – Mariusz Niemycki „ Święty Mikołaj wchodzi kominem”.

Styczeń – Klasa II A, II B – Tomasz Samojlik – „Żubr Pompik”.

Luty – Klasa II C – G. Knutsson– „Przygody Filonka Bezogonka”.

Marzec – Klasa II D – Barbara Gawryluk – „Owocowe bajki”

Kwiecień -Klasa III A – Donata Dominik-Stawicka – „Dzieci z Lewkowca

Maj – Klasa III B – Jadwiga Korczakowska – „Bułeczka”

Czerwiec – III C – Kalina Jerzykowska – „Pasażer nie z tej ziemi”

=============================================================================================
Wrzesień :
Biblioteka zaprasza na „Przerwę z Kumplem”. (kl. I-III) – czytamy czasopisma dla dzieci.

Październik : Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

„Randka w ciemno z książką” – w wyznaczonym dniu uczeń może wylosować książkę, którą wypożyczy do domu
i przeczyta (kl. I – III ).
Julian Tuwim. 125. Rocznica urodzin poety – gazetka ścienna.

Listopad:
Tydzień gier planszowych w bibliotece. ( kl. I – III).

Grudzień :
„Mikołajkowa Galeria Prezentów” – kiermasz
Adwentowy Kalendarz Książkowy

Styczeń :
„Konkurs pięknego czytania” dla uczniów kl. II – III. Każdą klasę reprezentuje 2 uczniów wybranych w drodze eliminacji klasowych.

Luty :
Poetyckie Koło Fortuny – zajęcia w bibliotece dla kl. I-III- dzieci rozpoznają tytuł wiersza
po fragmencie utworu.
Uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników.

Marzec :
Gazetka ścienna z okazji 200 – lecia szkoły.

Kwiecień:
„Historia naszej szkoły” – współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Zabierzowskiej. Wycieczka dla klasy III.

Maj:
„Patron naszej szkoły – Janusz Korczak” – konkurs czytelniczo – plastyczny (kl. I-III).

Czerwiec :
„Literacki alfabet” – dziecko losuje literkę i wypożycza książkę autora na tę literę.

Grażyna Stanisławska, Joanna Biernat

 

A- A A+