Konkursy

Wyniki Konkursu Eko - Uczeń 2019/2020

X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Przyroda w kolorach”

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  „Przyroda w kolorach”
dla dzieci od 3-21 lat.
Inspiracją do wykonania pracy plastycznej powinna być przyroda.
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej ( malarstwo, rysunek,
ceramika, collage, forma przestrzenna, technika własna, fotografia).
Format prac jest dowolny.
Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną pracę, termin nadsyłania prac: 4 maja 2020 r.
Link do strony z regulaminem oraz drukiem zgody na udział w konkursie:

https://liblink.pl/HLubxlpajR

Gminny Konkurs Plastyczny „Zegarmistrz”

Gminny  Konkurs Plastyczny „Zegarmistrz”
dla dzieci klas 0-VIII
Zegary, budziki, czas ….pan władający nimi, czyli  Zegarmistrz. Prace powinny nawiązywać do mechanizmu zegara, mijającego czasu i chwil, które są bardzo ulotne…
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej ( malarstwo, rysunek,
grafika, akwarela, pastela, collage). Organizator prosi. aby nie używać materiałów sypkich.
Format prac dla klas 0-I format A4; dla klas II-VIII format A3.
Prace należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów do dnia 4 maja 2020 r. Link do strony z regulaminem oraz drukiem zgody na udział w konkursie:

https://liblink.pl/m8IG5VaLXT

Konkurs Plastyczny „EKO podróże koleją”

Konkurs Plastyczny  „EKO podróże koleją”
dla dzieci klas I-IV
Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do tytułu konkursu, czyli plastycznie przedstawić np. wyobrażenie, jak wygląda ekologiczna kolej, moje EKO podróże koleją itp.
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej ( malarstwo, rysunek,
grafika, akwarela, pastela, collage). Format  prac minimum A3
Prace należy przesłać do ERMAT GROUP aleja Niepodległości  do dnia 31.05.2020 r.
Link do strony z regulaminem oraz drukiem zgody na udział w konkursie:
http://www.konkurs-E30.pl

 

 

Gdyby któryś z konkursów konkursów zewnętrznych się nie odbył, prace będą oceniane przez nauczycieli świetlicy na podstawie zdjęć wykonanych prac.

Gminny Konkurs Ortograficzny

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  W  ZABIERZOWIE ZAPRASZA  DO   UDZIAŁU W  XIX MIĘDZYSZKOLNYM  KONKURSIE  O  TYTUŁ MISTRZA  ORTOGRAFII

REGULAMIN  KONKURSU:

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie  klas II i III.
 2. Konkurs przeprowadzony  będzie  w  dwóch  etapach.
 3. I etap (szkolny) powinien być przeprowadzony do dnia

   20.04.2020 roku  w celu  wyłonienia  jednego, najlepszego ucznia z  każdej  klasy.

 1. II  etap (międzyszkolny) przeprowadzony  zostanie  dnia
  06.05.2020 roku o godz.9.00  w  Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zabierzowie, ulica Szkolna 50.
 2. Do  II etapu  szkoła  typuje  1  ucznia  z  każdej  klasy.
 3. Zgłoszenia  do  konkursu  prosimy  przesyłać  na załączonej karcie  do  dnia 23.04.2020 roku na  adres  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w   Zabierzowie ( tel/fax  012 285 20 43 ).

Z przyczyn organizacyjnych, zgłoszenia po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Do kart zgłoszenia należy dołączyć  zgodę na prezentację wizerunku każdego uczestnika.

Organizatorki konkursu:

Jolanta Sendor – Rojek
Grażyna Prusak

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Małopolski Konkurs Pięknego Czytania - wyniki eliminacji szkolnych

 

14 stycznia 2020 roku został przeprowadzony etap szkolny Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania. Uczestnicy czytali fragment prozy zawierający dialog i opis, pochodzący z ulubionej książki z literatury dla dzieci i młodzieży.

Do etapu międzyszkolnego zakwalifikować się może jeden finalista z klas I –II, jeden finalista z kl. III – IV, dwoje finalistów z klas V-VIII.

 

Najwięcej punktów otrzymały i zakwalifikowały się do etapu międzyszkolnego:

 

 Urszula Wientzek z kl. Ic  w kategorii klas  I –II
 Miłosława Rak z kl. III b w kategorii kl. III – IV .

 

Gratulujemy i  życzymy powodzenia w etapie międzyszkolnym!

Grażyna Stanisławska
Joanna Biernat

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik"

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII edycji Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, którego honorowym patronatem jest Uniwersytet Jagielloński.
Prosimy, aby  uczniowie klas I-III zgłaszali chęć uczestnictwa do wychowawców klas w terminie od 7.01. do 24 01.2020 r.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opłata konkursowa- 10 zł oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą  będzie można odebrać u wychowawców.
Test konkursowy XIII edycji „Świetlika” odbędzie się 17 marca 2020 r.

Więcej informacji oraz doświadczenia i testy z lat poprzednich dostępne są na: www.swietlik.edu.pl (doświadczenia do aktualnej edycji Konkursu pojawią się 21 stycznia 2020).

Koordynator konkursu dla klas I-III

Bogusława Suwała

Konkurs Eko- Uczeń

Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa w Zabierzowie ponownie organizuje akcje ekologiczne.

 

 1. 1. Zbiórka elektrośmieci w dniach 16-20 XII 2019r. i 20-24 IV 2020r w godz.7.00- 17.00 (tylko w piątek 20 grudnia
  i 24 kwietnia do godz. 14.00)

Wszystkie zużyte sprzęty AGD, RTV można przywozić do szkoły i składać na mini parkingu przed boiskiem do koszykówki, na wprost świetlicowych okien.

Proszę  nie zastawiać miejsca postojowego dla niepełnosprawnych.

 

 1. 2. Od 1 IX 2019 – 29 V 2020 będzie trwał konkurs „Eko-uczeń”

 

Zasady udziału w konkursie

 

Każdy uczeń może wziąć udział w konkursie  „Eko-Uczeń”.

Zadaniem dziecka jest:

 1. zgromadzenie jak największej ilości zakrętek, baterii i puszek (aluminiowych lub innych),

 

 1. zważenie tych surowców w domu i przyniesienie ich do szkoły, wrzucenie do przygotowanych pojemników (prośba by puszki były wypłukane, zgniecione oraz osobno spakowane puszki stalowe i osobno aluminiowe)

 

 1. zgłoszenie wychowawcy przyniesionej ilości surowców ( wychowawca klasy prowadzi „ekozeszyt” w którym odnotowuje przyniesione przez dzieci ilości surowców)

 

Na koniec roku nagrodzonych zostanie 10 osób ze szkoły, które przyniosą najwięcej surowców wtórnych przez cały okres  trwania zbiórki. Pozostali uczestnicy otrzymają słodycze i szansę na nagrodę podczas losowania (każdy uczeń który przyniesie nawet niewielką ilość surowców będzie brał udział w losowaniu nagrody „Eko-Szczęściarza” ).

 

Wyniki będzie można porównać na tablicy ogłoszeń, gdzie co dwa miesiące będzie się pojawiała zbiorcza lista uczniów biorących udział w konkursie.

 

W dalszym ciągu świetlica szkolna prowadzi zbiórkę makulatury.

 

 1. Jak zwykle w kwietniu odbędą się obchody „Dni Ziemi.”

 

Gorąco zachęcamy do włączenia się w akcje bo przynoszą one wymierne korzyści dla środowiska naturalnego i dla szkoły. W ubiegłym roku szkolnym udało nam się zgromadzić

 • 1 056 kg nakrętek
 • 196 kg baterii
 • 180 kg elektrośmieci
 • 170, 5 kg puszek

 

Za wszystkie surowce otrzymaliśmy 1521,70 zł, które zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla Państwa dzieci.

Liczymy na Państwa zaangażowanie

 

Zakres obowiązków pracowników szkoły

 • Małgorzata Rastabiga -koordynowanie całą akcją, prowadzenie listy dzieci biorących udział w konkursie oraz uaktualnianie jej co 2 miesiące, organizowanie odbioru surowców, zakup nagród dla zwycięzców, wypisywanie dyplomów, organizowanie worków na surowce
 • Wychowawcy klas – prowadzenie „ekozeszytu”, w którym będą zapisywać ilość i rodzaj surowców przyniesionych przez dzieci
 • Woźna lub ktoś z obsługi – opróżnianie koszy – wynoszenie surowców do piwnicy, dbanie o porządek w piwnicy gdzie składowane są surowce, jeśli zajdzie potrzeba pokierowanie panów odbierających surowce do odpowiedniego pomieszczenia

 

Wyniki Konkursu Eko - Uczeń IX - XII 2019

Wyniki konkursu plastycznego "Najpiękniejsza ozdoba świąteczna" dla klas 0 - III

Kategoria indywidualna: 

 

I MIEJSCE

Ksawery Kryczka – klasa IIIa
Zofia Staszkiewicz – klasa IId

 

II MIEJSCE

Miłosława Rak – klasa IIIb
Adam Salamon – klasa Ib

 

III MIEJSCE

Kacper  Machlowski – klasa IIIa
Bartosz Mazur – klasa IId
Szymon Maj – klasa IIIb

 

Wyróżnienia 

 

Julia Grabicka –  Ia
Artur Ficek– Ib
Wiktoria Pałka – Ic
Mikołaj Żelazny – IIc
Jakub Wojtaszek – IIIa
Franciszek Lewicki – IIIa
Michał Kozień – IIIa
Malwina Piechowicz – IIIa
Oliwia Bonior – IIIb

 

Kategoria rodzinna

 

I MIEJSCE

Zuzanna  Hardecka – klasa Ib

 II MIEJSCE

Marlena Kęder –  0 b

 

III MIEJSCE

Kinga Soboń – klasa Ib
Nadia Świerczyna – klasa Ib

 

WYRÓŻNIENIA

 

Laura Budek – 0 a
Dorian Gołąb – 0 a
Kornelia Kańska – Ib
Oliwia Skowroński – Ic
Emilia Oramus – IId
Oskar Cup – IIIa
Daniel Sobczyk – IIIa
Olga Kopońka – IIIb

 

 Gratulujemy!

 

Wyniki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego dla klas I - III

W kategorii „zerówek”:

I miejsce – Jan Iżycki
II miejsce – Stanisław Głowacki, Lena Hebzda
III miejsce – Barbara Lusina, Patrycja Kozińska

W kategorii klas pierwszych:

I miejsce – Julia Grabicka I A
II miejsce – Kornelia Kańska I B
III miejsce – Kamil Kosałka I B

W kategorii klas drugich:

I miejsce – Aleksandra Kura II A
II miejsce – Martyna Biegańska II A
III miejsce – Aleksandra Moździoch II C

W kategorii klas trzecich:

I miejsce – Alicja Wałach III B
II miejsce – Nicolas Grabicki III B
III miejsce – Amelia Malejko III C

Konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY

„ Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”

 

 1. Cele:
 • przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami Świąt Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 • prezentacja talentów plastycznych.

Warunki uczestnictwa :

 • Zadaniem konkursowym jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej przestrzennej zgodnie z tematem.
 • Ozdoba świąteczna ( bombka, mikołaj, choinka stroik itd…) może być wykonana dowolną techniką
  z możliwością zastosowania techniki mieszanej, zgodnie z inwencją twórczą uczestnika. (Możliwe jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.).

Oceniana będzie estetyka wykonania, wkład pracy autora oraz oryginalność pomysłu.

 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko ucznia, klasa..

Wszystkie ozdoby będzie można nabyć na kiermaszu świątecznym.

 1. Prace należy składać do pani pedagog Iwony Mrugacz w terminie do 30 listopada 2019 r.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie szkoły, rozdanie dyplomów oraz nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatorów.

 

Organizatorzy konkursu:

Iwona Mrugacz, Jolanta Sendor- Rojek

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

Szkolny konkurs recytatorski

27 listopada 20198 roku w naszej szkole odbędzie się konkurs recytatorski dla klas I – III i oddziałów przedszkolnych. Konkurs pod hasłem „Szlachetne zdrowie” odbędzie się w sali nr 21 w godzinach 8:00 – 9:35.