Konkursy

Konkurs "Znam historię Zabierzowa"

Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zabierzowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie oraz Sołtys i Rada Sołecka Zabierzowa zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „Znam historię Zabierzowa”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej w następujących kategoriach:

– dla klas I -III konkurs plastyczny
– dla klas IV – VI konkurs fotograficzny
– dla klas VII – VIII konkurs wiedzy

 

Szczegóły oraz niezbędne załączniki znajdują się w linkach zamieszczonych poniżej:

Wyniki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

W klasach I-III odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski zatytułowany „Leśne liryki”.

Dzieci , które zajęły I miejsca bedą reprezentowały naszą szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Brzechwałki” w Rząsce.

Klasy I

I miejsce
Jakub Cader klasa I c
II miejsce
Jan Iżycki klasa I b
III miejsce
Nikola Rejdak klasa 1 c

Klasy II

I miejsce
Urszula Wientzek klasa 2c
II miejsce
Kamil Kosałka klasa 2 b
Magdalena Krzywiecka klasa 2 a
III miejsce
Julia Grabicka klasa 2a
Emilia Szczurek klasa 2 c

Klasy III

I miejsce
Eliza Dąbrowska klasa 3 c
II miejsce
Aleksandra Moździoch klasa 3 c
Michalina Filipowicz klasa 3 d
III miejsce
Celestyna Lipka klasa 3 a

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

 

Organizatorzy:
Dorota Kiędra
Małgorzata Rastabiga
Beata Wartalska
Anna Zając

Szkolny Konkurs Recytatorski

W dniach 20 -21  maja 2021 w naszej szkole odbędzie się konkurs recytatorski dla klas I – III

 

REGULAMIN  KONKURSU  RECYTATORSKIEGO

1. Nazwa konkursu:

Konkurs recytatorski: ,, Leśne liryki”

 1. Cele konkursu:

Ø rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji
Ø zainteresowanie uczniów twórczością poetycką
Ø rozwijanie uzdolnień twórczych i umiejętności recytatorskich
Ø rozbudzenie kultury żywego słowa wśród najmłodszych

Ø dbałość o kulturę żywego słowa
Ø uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

 1. Zasady uczestnictwa:

Ø konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III
Ø każda klasa typuje po dwóch uczestników wyłonionych podczas eliminacji klasowych
Ø konkurs będzie miał formę prezentacji jednego dowolnego utworu poetyckiego
o tematyce „leśne liryki”

Ø zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do dnia 19 maja 2021 roku

 1. Przebieg konkursu.
  Konkurs jest dwustopniowy:
  a) I etap : eliminacje klasowe – nauczyciel uczący w danym oddziale typuje 2 uczestników konkursu
 2. b) II etap: eliminacje szkolne w dniach 20 -21 maja 2021

21.05.2021                klasy 1               godz. 11.00

20.05.2021                klasy 2 i 3          godz. 11.30

 1. Kryteria oceny.

 

 1. Uczestników będzie oceniało przez jury powołane przez koordynatorów konkursu.  
 2. W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
 • dobór repertuaru
 • walory artystyczne prezentowanych wierszy
 • interpretacja
 • dykcja
 • ogólny wyraz artystyczny
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 2. Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
  Ø dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
  Ø interpretacja tekstu
  Ø kultura słowa Ø dykcja
  Ø ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój )
 3. Nagrody dla laureatów.
 • wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły
 • laureaci otrzymają oceny zachowania
 • zdobywcy I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy
 • laureaci I miejsca będą reprezentowali naszą szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Brzechwałki” w Rząsce
 • pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone drobne upominki
 • miejsca I, II i III będą przyznawane na każdym z poziomów edukacyjnych w klasach I – III

 

Organizatorzy konkursu: Dorota Kiędra, Małgorzata Rastabiga, Beata Wartalska, Anna Zając