Konsultacje nauczycieli

Nauczyciel
Termion konsultacji
Miejsce konsultacji

Agata Barcik

wg harmonogramu czasu pracy

gabinet wicedyrektora

Magdalena Ciombor

poniedziałki 12:15 - 13:00

basen

Joanna Duch

poniedziałki 13:10 - 13:55

pokój nauczycielski

Paula Kłysz

piątki 16:15 - 17:00

świetlica

Iwona Mrugacz

wg harmonogramu czasu pracy

gabinet pedagoga

s. Anna Niedźwiecka

środy 10:15 - 11:00

pokój nauczycielski

Mariola Obal

wtorki 11:55 - 12:40

pokój nauczycielski

Urszula Polańska - Chmiel

wg harmonogramu czasu pracy

świetlica

Grażyna Prusak

czwartki 12:10 - 12:55

pokój nauczycielski

Małgorzata Rastabiga

czwartki 12:15 - 13:00

basen

Jolanta Sendor - Rojek

środy 14:55 - 15:40

sala nr 19

Grażyna Stanisławska

wg harmonogramu czasu pracy

biblioteka

Bogusława Suwała

wtorki 11:30 - 12:15

basen

Beats Wartalska

czwartki 11:55 - 12:40

pokój nauczycielski

Beata Woźniak

wg harmonogramu czasu pracy

sala nr 19

Anna Zając

poniedziałki 12:15 - 13:00

basen

Dorota Zwolińska

poniedziałki 12:15 - 13:00

basen