Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkole podstawowej , odbywać się będzie w sposób tradycyjny, poprzez zapisy w wybranej szkole.

Kandydaci do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkali w obwodzie szkoły, tj. Zabierzowie, Kochanowie oraz Kleszczowie, przyjmowani są na podstawie zgłoszenia w terminie do 31 marca 2021 r. i w terminie późniejszym z urzędu.

 

Kandydaci do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkali poza obwodem szkoły, biorą udział w rekrutacji do klasy , zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Wójta Gminy Zabierzów, tj. od 1 marca do 19 marca 2021 do godziny 15.00.

Rodzice kandydatów składają w tym terminie wniosek wraz z oświadczeniami w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 50 w Zabierzowie.

Ze względu na panującą pandemię, podpisany wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami można zeskanować i wysłać na adres e-mailowy szkoły: spzabierzow1@wp.pl lub wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły w zamkniętej kopercie.

Po zakwalifikowaniu się dziecka, należy w terminie od 7 kwietnia do 15 kwietnia  do godziny 15.00 złożyć wolę przyjęcia dziecka do klasy. Lista przyjętych zostanie ogłoszona 16 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00.

 

 

Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.