Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkole podstawowej  odbywać się będzie w sposób tradycyjny poprzez zapisy w szkole.

Kandydaci do klasy I szkoły podstawowej zamieszkali w obwodzie szkoły, przyjmowani są na podstawie zgłoszenia w terminie do  26 lutego 2024 roku i w terminie późniejszym z urzędu.

Kandydaci do klasy I szkoły podstawowej zamieszkali poza obwodem szkoły biorą udział w rekrutacji do klasy I zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Wójta Gminy Zabierzów, tj. od 4 marca do 12 marca 2024 roku do godziny 15.00 r.

Rodzice kandydatów składają w tym terminie wniosek wraz z oświadczeniami w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 50 w Zabierzowie.

21 marca 2024r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Po zakwalifikowaniu się dziecka należy w terminie od 21 marca do 26 marca 2024 roku  do godziny 15.00 złożyć wolę przyjęcia dziecka do klasy. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie ogłoszona 27 marca 2024 roku o godz. 15:00.

 

A- A A+