Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zabierzowie.

Lista kandydatów przyjętych dostępna pod linkiem znajdującym się poniżej.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zabierzowie

Wyniki rekrutacji dostępne pod linkiem zamieszczonym poniżej.

Komunikat dotyczący rekrutacji

Zabierzów 25.03.2020 r.

 

KOMUNIKAT

 

Szanowni Rodzice,

w związku z przedłużeniem do odwołania zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także mając  o bezpieczeństwo mieszkańców, proszę o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabierzowie oraz w szkołach, przedszkolach, żłobkach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie Gminy, z wyjątkiem spraw koniecznych.

W sprawach bieżących niewymagających osobistego udziału, proszę kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jednostek.

REKRUTACJA do przedszkoli i szkół:

Rekrutacja w Gminie Zabierzów przebiega zgodnie z harmonogramem opublikowanym w dniu 29 stycznia 2020 r. w Zarządzeniu Wójta Gminy Zabierzów Nr 25 i 26/2020.

Kolejnym etapem dla rodziców w okresie od 7 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00, jest złożenie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

Proszę w związku z tym przesyłać na adres poczty elektronicznej szkół i przedszkoli, potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola, na wzorze dostępnym na stronie elektronicznej rekrutacji VULCAN w wyżej wymienionym okresie.

Potwierdzenie musi być wydrukowane i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych, zeskanowane lub zrobione wyraźne zdjęcie podpisanego potwierdzenia woli, następnie przesłane na adres elektroniczny szkoły/przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane w dniu 6 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Na stronie www.gzeas@zabierzow.org.pl są podane telefony i adresy poczty elektronicznej szkół.

Kontakt do GZEAS: gzeas@zabierzow.org.pl lub tel. 12-285-15-62

 

Janina Wilkosz

Dyrektor GZEAS w Zabierzowie

Ważna informacja

Rekrutacja 2020

 

Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości przesyłania dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną.

Wniosek należy podpisać  oraz zeskanować, może to być także wyraźne zdjęcie podpisanego wniosku.

Adres mailowy szkoły: sp.zabierzow@zabierzow.org.pl

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkole podstawowej  odbywać się będzie w sposób tradycyjny poprzez zapisy w wybranej szkole.

Kandydaci do klasy I szkoły podstawowej zamieszkali w obwodzie szkoły, tj. Zabierzowie, Kochanowie oraz Kleszczowie, przyjmowani są na podstawie zgłoszenia w terminie do 31 marca 2020 r. i w terminie późniejszym z urzędu.

 

Kandydaci do klasy I szkoły podstawowej zamieszkali poza obwodem szkoły biorą udział w rekrutacji do klasy I zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Wójta Gminy Zabierzów, tj. od 2 marca do 20 marca 2020 r. Rodzice kandydatów składają w tym terminie wniosek wraz z oświadczeniami w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 50 w Zabierzowie. Po zakwalifikowaniu się dziecka należy w terminie od 7 kwietnia do 15 kwietnia złożyć wolę przyjęcia dziecka do klasy Lista przyjętych zostanie ogłoszona 17 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00.

 

Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.

 

ZARZĄDZENIE W 26 29 01 20 HARMONOGRAM  REKRUTACJI SP

 

WNIOSEK  SZKOŁA

 

ZGŁOSZENIE DO KL I

 

OŚWIADCZENIA 2020

 

POTWIERDZENIE